Wij geven dagelijks ondersteuning aan leerlingen en hun docenten(teams) in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van gedrag, cognitie, fysiek en sociaal-emotioneel.

Daarnaast geven wij advies en ondersteuning aan onder andere werkgevers, werknemers, HRM consultants, stagiaires en bedrijfsartsen betreffende vraagstukken op het gebied van gedrag, cognitie, fysiek en sociaal-emotioneel.

Wij zorgen voor een op maat gesneden aanpak, zodat iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien.

Naast het onderstaand beschreven aanbod  zijn er ook andere vormen van begeleiding en/of ondersteuning mogelijk. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Ondersteuning kinderen.

 •  Individuele gesprekken en begeleiding.
 •  Begeleiding van leerlingen in kleine groepen.
 •  Afstemming met hulpverleners en externe betrokkenen.
 •  Observatie en feedback.
 •  Begeleiding bij overgangsmomenten.

Ondersteuning onderwijspersoneel.

 •  Ondersteuning bij het opstellen van OPP.
 •  (Klassen)voorlichting.
 •  Interventie gericht op klassenmanagement.
 •  Interventie gericht op gedragsmanagement.
 •  Interventie op het gebied van gedrag, cognitie, sociaal emotioneel en fysiek.
 •  Observatie en begeleidings- en/of adviesgesprek.

Schoolbrede ondersteuning.

 •  Consultatie.
 •  Crisisinterventie.
 •  Participatie in de zorgstructuur.
 •  Voorlichting aan schoolteam.
 •  Uitleg en/of voorlichting geven op ouderavond.

Specialistische ondersteuning.

 •  School Video Interactie Begeleiding (SVIB).
 •  Intervisie.
 •  Psychodiagnostisch onderzoek: intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek.
 •  Co-teaching.
 • Motorisch Remedial Teaching.

Ondersteuning jongeren.

 •  Individuele gesprekken en begeleiding.
 •  Begeleiding van jongeren in kleine groepen.
 •  Afstemming met hulpverleners en externe betrokkenen.
 •  Stagebegeleiding en/of arbeidstoeleiding.
 •  Observatie en feedback.
 •  Begeleiding bij overgangsmomenten.

Ondersteuning onderwijspersoneel.

 •  Ondersteuning bij registratie en opstellen van plannen.
 •  (Klassen)voorlichting.
 •  Interventie gericht op klassenmanagement.
 •  Interventie gericht op gedragsmanagement.
 • Interventie op het gebied van gedrag, cognitie, sociaal emotioneel en fysiek.
 •  Observatie en begeleidings- en/of adviesgesprek.

Schoolbrede ondersteuning

 •  Consultatie.
 •  Crisisinterventie.
 •  Participatie in de zorgstructuur.
 •  Voorlichting aan schoolteam.
 •  Uitleg en/of voorlichting geven op ouderavond.
 • Voortijdig schoolverlaten.

Specialistische ondersteuning

 •  School Video Interactie Begeleiding (SVIB).
 •  Intervisie.
 •  Psychodiagnostisch onderzoek: intelligentie- en persoonlijkheidsondersoek.
 •  Co-teaching.

Ondersteuning volwassenen

 •  Individuele gesprekken en begeleiding.
 •  Afstemming met diverse betrokkenen.
 •  Observatie en feedback.
 •  Inzichtelijk maken van de hulpvraag.

Ondersteuning management

 •  Ondersteuning bij het opstellen van (werk-) doelen.
 •  Voorlichting.
 •  Interventie gericht op werkomgeving.
 •  Interventie gericht op (arbeids-) omstandigheden.
 •  Observatie en begeleidings- en/of adviesgesprek.

Bedrijfsbrede ondersteuning

 •  Consultatie.
 •  Crisisinterventie.
 •  Uitleg en/of voorlichting geven.

onze werkwijze

QWESTOR-Beeldmerk-wit-1

Inventarisatie

van de hulpvraag tijdens een oriënterend gesprek

QWESTOR-Beeldmerk-wit-2

Afstemming

van de ondersteuning in overleg

QWESTOR-Beeldmerk-wit-3

Uitvoering

van de overeengekomen ondersteuningsvraag

QWESTOR-Beeldmerk-wit-4

Evaluatie

van de uitgevoerde werkzaamheden

Ondersteuning op maat met succesvol gebleken methoden:

www.denkgewoonten.nl

Denkgewoonten leiden tot intelligenter gedrag en een groter probleemoplossend vermogen. Ook bij kinderen bij wie het leren niet altijd vanzelf gaat.

Met de 16 denkgewoonten van Denk mee, doe mee! leren kinderen na te denken over hun eigen ideeën, maar ook over de gedachten van anderen. Daarnaast gaan ze aan de slag met praktische vaardigheden als luisteren, samenwerken en onderzoeken.

Koffer Kleine Motoriek

De Koffer Kleine Motoriek bestaat uit een map met lessuggesties voor activiteiten in groep 1 t/m 8 en bijpassende materialen voor de ontwikkeling van de kleine motoriek. De Koffer Kleine Motoriek kan gebruikt worden bij (voorbereidend) schrijven en als remediërend materiaal bij individuele leerlingen.

Interesse? Neem contact met ons op!

Computer Advies Team

U heeft een leerling die problemen heeft met schrijven? Zijn onleesbare handschrift beperkt hem, waardoor zijn leerprestaties achteruit gaan.
U heeft in uw klas een leerling die een didactisch probleem heeft (dyslexie, dyscalculie)?
Hoe kan een computervoorziening voor deze leerlingen het probleem beperken?

Ons Computer Advies Team (CAT) kan u hier bij helpen!

Lees meer over ons CAT.

Share This
X