Wij geven dagelijks ondersteuning aan leerlingen en hun docenten(teams) in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van gedrag, cognitie en sociaal-emotioneel.

Daarnaast geven wij advies en ondersteuning aan onder andere werkgevers, werknemers, HRM consultants, stagiaires en bedrijfsartsen betreffende vraagstukken op het gebied van gedrag, cognitie en sociaal-emotioneel.

Wij zorgen voor een op maat gesneden aanpak, zodat iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien.

Naast het onderstaand beschreven aanbod  zijn er ook andere vormen van begeleiding en/of ondersteuning mogelijk. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Ondersteuning kinderen.

 •  Individuele gesprekken en begeleiding.
 •  Begeleiding van leerlingen in kleine groepen.
 •  Afstemming met hulpverleners en externe betrokkenen.
 •  Observatie en feedback.
 •  Begeleiding bij overgangsmomenten.

Ondersteuning onderwijspersoneel.

 •  Ondersteuning bij het opstellen van OPP.
 •  (Klassen)voorlichting.
 •  Interventie gericht op klassenmanagement.
 •  Interventie gericht op gedragsmanagement.
 •  Interventie op het gebied van gedrag, cognitive en sociaal emotioneel.
 •  Observatie en begeleidings- en/of adviesgesprek.

Schoolbrede ondersteuning.

 •  Consultatie.
 •  Crisisinterventie.
 •  Participatie in de zorgstructuur.
 •  Voorlichting aan schoolteam.
 •  Uitleg en/of voorlichting geven op ouderavond.

Specialistische ondersteuning.

 •  School Video Interactie Begeleiding (SVIB).
 •  Intervisie.
 •  Psychodiagnostisch onderzoek: intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek.
 •  Co-teaching.

Ondersteuning jongeren.

 •  Individuele gesprekken en begeleiding.
 •  Begeleiding van jongeren in kleine groepen.
 •  Afstemming met hulpverleners en externe betrokkenen.
 •  Stagebegeleiding en/of arbeidstoeleiding.
 •  Observatie en feedback.
 •  Begeleiding bij overgangsmomenten.

Ondersteuning onderwijspersoneel.

 •  Ondersteuning bij registratie en opstellen van plannen.
 •  (Klassen)voorlichting.
 •  Interventie gericht op klassenmanagement.
 •  Interventie gericht op gedragsmanagement.
 • Interventie op het gebied van gedrag, cognitive en sociaal emotioneel.
 •  Observatie en begeleidings- en/of adviesgesprek.

Schoolbrede ondersteuning

 •  Consultatie.
 •  Crisisinterventie.
 •  Participatie in de zorgstructuur.
 •  Voorlichting aan schoolteam.
 •  Uitleg en/of voorlichting geven op ouderavond.
 •  Voortijdig schoolverlaten.

Specialistische ondersteuning

 •  School Video Interactie Begeleiding (SVIB).
 •  Intervisie.
 •  Psychodiagnostisch onderzoek: intelligentie- en persoonlijkheidsondersoek.
 •  Co-teaching.

Ondersteuning volwassenen

 •  Individuele gesprekken en begeleiding.
 •  Afstemming met diverse betrokkenen.
 •  Observatie en feedback.
 •  Inzichtelijk maken van de hulpvraag.

Ondersteuning management

 •  Ondersteuning bij het opstellen van (werk-) doelen.
 •  Voorlichting.
 •  Interventie gericht op werkomgeving.
 •  Interventie gericht op (arbeids-) omstandigheden.
 •  Observatie en begeleidings- en/of adviesgesprek.

Bedrijfsbrede ondersteuning

 •  Consultatie.
 •  Crisisinterventie.
 •  Uitleg en/of voorlichting geven.

onze werkwijze

QWESTOR-Beeldmerk-wit-1

Inventarisatie

van de hulpvraag tijdens een oriënterend gesprek

QWESTOR-Beeldmerk-wit-2

Afstemming

van de ondersteuning in overleg

QWESTOR-Beeldmerk-wit-3

Uitvoering

van de overeengekomen ondersteuningsvraag

QWESTOR-Beeldmerk-wit-4

Evaluatie

van de uitgevoerde werkzaamheden

Ondersteuning op maat met succesvol gebleken methoden:

Share This
X