Met

positieve

energie

komt iedereen verder!

Met

positieve

energie

komt iedereen verder!

Wij zijn Qwestor, hét anker in Zeeland, als het gaat om een passend aanbod door training, ondersteuning en hulpmiddelen.

qwestor-beeldmerk-rood-ankerwit-80x80

Erbij horen is voor ons vanzelfsprekend!

Wij zijn er voor iedereen met vraagstukken op het gebied van:

Gedrag

Cognitie

Sociaal-Emotioneel

Fysiek

“Hij lijkt als enige niet te begrijpen wanneer hij moet stoppen!”
“Op school merken ze niks, maar thuis moeten wij elke dag de klappen opvangen.”
“Ik kan mijn collega geen twee dingen tegelijk vragen en waarom luncht ze niet met ons mee?”

Gedrag is er altijd. Iedereen is wel eens dwars, teruggetrokken en/of boos. Wanneer bepaald gedrag steeds terug komt en niet meer passend is in de omgeving kan dit leiden tot bijvoorbeeld frustratie, uitval, ontwrichting, verstoorde werkrelaties of tijdelijke handelingsverlegenheid bij de professional. Soms kan er naast gedrag sprake zijn van meerdere problematieken tegelijk. Dit kan leiden tot een totale verstoring van het (onderwijs) proces en resulteren in thuiszitters.

In een aantal gevallen is het nodig te onderzoeken wat eventueel aan het gedrag ten grondslag ligt. Dan kan er sprake zijn van ADHD, Autisme, DCD, ODD, opstandig en/of agressief gedrag.

De professionals van Qwestor bieden dagelijks met een optimistische blik ondersteuning aan iedereen op school, op het werk of in de vrije tijd. Wij geven iedereen die met dit gedrag te maken heeft praktische handvatten om het gedrag te begrijpen, aan te sturen en te reguleren.

“Na die klap tegen zijn hoofd kon hij zich steeds moeilijker concentreren.”
“Iedereen stoort zich aan het gedrag van mijn kind, maar ik denk dat zij niet genoeg uitdaging krijgt.”
“Ik heb het gevoel dat mijn collega’s mij uitlachen omdat ik niet alles in een keer begrijp.”

Als de cognitieve ontwikkeling trager of moeizamer verloopt in vergelijking met anderen ontstaat er een achterstand in de ontwikkeling. Er kan dan sprake zijn van een lage cognitie of (zeer) moeilijk lerend. Oorzaken van een lage cognitie zijn bijvoorbeeld Syndroom van Down, medische complicaties tijdens de zwangerschap of bij de bevalling of door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Als de ontwikkeling versnelt lijkt te gaan  kan er sprake zijn van een hoge cognitie, zoals bij hoogbegaafdheid.

De professionals van Qwestor helpen kinderen, jongeren en volwassenen om te leren omgaan met hun (sociale) cognitie en kunnen zeer goede methoden en werkwijzen aanreiken om ze hun eigen leerproces te laten volgen. Dit door de inzet van onze kennis van de cognitieve ontwikkeling, leren, het brein, leerstrategieën en denkgewoonten.

“We merkten dat ze steeds vaker verzuimde, terwijl de resultaten goed waren.”
“Ik heb het idee dat niemand mij er bij wil hebben, ik voel me eenzaam.”
“Ik ben uren bezig met mijn huiswerk, omdat ik het nooit goed genoeg vind.”

Als er bij kinderen, jongeren of volwassenen sprake is van een ingrijpende gebeurtenis die van blijvende invloed is op zijn of haar leven en (fysieke en/of cognitieve) functioneren, kan er sprake zijn van een verstoring van het welbevinden op sociaal emotioneel gebied. Als deze verstoring langer aanhoudt kan dit bijvoorbeeld leiden tot een negatief zelfbeeld, depressie, faalangst, angststoornis, sociale fobie of suïcidale gedachten.

De professionals van Qwestor zijn zeer alert bij de begeleiding en ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met deze problematiek. Door ons pragmatisch inlevingsvermogen zijn wij zeer goed in staat om bijvoorbeeld kinderen, jongeren en volwassenen met hun angsten te leren omgaan en/of ‘verlies’ een plaats te kunnen geven. Wij geven adviezen en ondersteuning bij bijvoorbeeld het verwerven van inzicht in zijn/ haar eigen (on)mogelijkheden en het opbouwen van een reëel zelfbeeld.

“Door haar onleesbare handschrift, weet ik niet of ze de les goed begrepen heeft.”
“Ik kan niet mee gymmen omdat ik zo snel buiten adem raak, ik zit dan altijd alleen aan de kant.”
“Ondanks mijn ziekte kan ik toch vanuit huis werken.”

Als er sprake is van langdurige ziekte , kan dit leiden tot een verminderde belastbaarheid door vermoeidheid en/of lichamelijke klachten en veel verzuim. Voorbeelden hiervan zijn: kinderen/jongeren/volwassenen met nierproblemen, astma, diabetes, kanker, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).

Als de fysieke ontwikkeling niet vanzelf verloopt bijvoorbeeld bij DCD, Cerebrale Parese, Hypermobiliteit of NAH kan dit leiden tot belemmeringen in het dagelijks functioneren op school, het werk en in de vrije tijd.
Denk hierbij aan belemmeringen in het bewegen, mobiliteit, participeren bij spel, sport en bewegingslessen, aannemen en volhouden van een goede zithouding, schrijven, typen, gebruik van ICT middelen, uitvoeren van motorische handelingen en dagelijkse activiteiten.

De professionals van Qwestor hebben veel kennis van de effecten van fysieke ontwikkelingen in het dagelijks leven. Zij kunnen kinderen, jongeren en volwassen ondersteunen bij het ontwikkelen en het compenseren van de fysieke ontwikkeling zodat het leren en participeren zo goed mogelijk uitgevoerd wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Qwestor actueel

Wij houden u graag op de hoogte over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.

Nieuws

Symposium 21e eeuwsevaardigheden groot succes!

Op woensdag 8 februari vond het symposium "21e eeuwse vaardigheden (hot or not?)" plaats. Qwestor organiseerde dit samen met Koninklijke Aurisgroep. Met een volle zaal, (ruim 150 aanwezigen!) een goede lezing van Frank van den Oetelaar, diversiteit in 7 verschillende...

Lees meer

Nieuwe website online

De nieuwe website van Qwestor is online! Met veel trots presenteren wij u onze nieuwe website. De afgelopen maanden hebben wij samen met Ron Ploeg van Ronde Twee hard gewerkt aan onze nieuwe look and feel. We horen graag wat u er van vindt!...

Lees meer

Agenda

Qwestor Educatief biedt cursussen en trainingen aan voor iedereen die betrokken is bij kinderen, jongeren of volwassenen die ondersteuning behoeven.

Qwestor Verdiept organiseert twee keer per jaar een lezing, vanuit een behoefte om de nieuwste inzichten en up-to-date kennis over actuele onderwerpen naar Zeeland te halen. De lezingen worden uitgezet voor alle professionals in Zeeland die met kinderen, jongeren en volwassenen werken en affiniteit hebben met het onderwerp.

Houd onze agenda in de gaten!

Qwestor peilt uw interesse!

0113 - 230525

info@qwestor.nl