Lezing door: Erik Jan de Wilde

Eerste lezing Qwestor Verdiept groot succes! Op woensdag 26 november 2014 heeft Erik Jan de Wilde van het NJI de eerste lezing voor Qwestor Verdiept verzorgd over Depressie en Suïcide bij jongeren.

Gezien de hoge opkomst een onderwerp wat aanspreekt en waar zowel het onderwijs als de jeugdhulp- en zorgverlening over geïnformeerd wil worden.
Tijdens zijn lezing lichtte Erik Jan de prevalentie in Zeeland toe ten opzichte van de landelijke gemiddeldes.
In Zeeland komt suïcide vaker voor dan in de rest van Nederland.

Suïcide is de nummer 1 doodsoorzaak onder jongeren. Jarenlang lag de oorzaak bij (verkeers-) ongevallen, sinds een aantal jaar staat zelfdoding op de eerste plaats van oorzaken van overlijden. (!)
Het aantal jongens wat tot zelfdoding overgaat is twee keer zo groot als meisjes.
Van de meisjes in het VO geeft 30% aan dat zij worstelen met emotionele problemen.

Jongeren die suïcidaal zijn, bevinden zich in een cognitieve kooi: zij hebben een gering specifiek geheugen, beperkt probleemoplossend vermogen, hopeloosheid, hulpeloosheid, opeenstapeling van negatieve levensgebeurtenissen en verslechtering gezinsrelaties.

Het misverstand dat je met jongeren niet kunt praten over (gedachten aan) zelfdoding omdat je ze anders op ideeën brengt heeft Erik Jan de wereld uit geholpen. Jongeren worden niet zomaar op ideeën gebracht, jongeren willen over het algemeen ook niet dood. Waar ze hard naar zoeken (maar vaak niet alleen kunnen vinden) is een oplossing voor hun problemen.

Klik hier voor de presentatie.

Share This
X