Lezing door: Wil van Nus, pedagoog en gedragsspecialist. De lezing is gegeven op 20 april 2016 en werd goed bezocht.

Niet eerder was het begrip ‘autoriteit’ zo beladen als in onze tijd. Opvoeders, hulpverleners en andere bij jeugd en jongeren betrokken professionals vragen zich af hoe autoriteit handen en voeten te geven. Nieuwe autoriteit lijkt een antwoord te geven op deze impasse.

Nieuwe autoriteit wordt gekenmerkt door nabijheid en steun in plaats van afstand en macht. Het gaat er niet om de macht te hebben of de baas te zijn: dat leidt slechts tot strijd en escalatie. Door controle over eigen gedrag te nemen worden escalaties voorkomen. Volwassen aanwezigheid, de-escaleren, samenwerking: kernwoorden binnen een andere manier van kijken naar autoriteit in opvoeding en onderwijs.

Nieuwe autoriteit krijgt vorm in waakzame zorg, beginnend bij oplettendheid in normale (opvoed)situaties en eindigend in geweldloos verzet, waarin door eenzijdige ingrijpen van volwassen kinderen en jongeren worden beschermd tegen risico’s en bedreigingen die hun ontwikkeling dreigen te schaden.

It takes a village to raise a child. Gedragsproblemen los je niet in je eentje op, daar heb je anderen bij nodig. Door met collega’s, ouders en het netwerk samen te werken laat je zien dat je gezag hebt, met andere woorden: dat je een nieuwe autoriteit bent.

Wil van Nus, pedagoog en gedragsspecialist, raakte vijf jaar geleden geïnspireerd door het denken vanuit nieuwe autoriteit. In haar werk met multistressgezinnen past zij de interventies dagelijks toe. Daarnaast heeft zij, als auteur van het boek Geweldloos verzet op school, een vertaalslag gemaakt naar het (speciaal) onderwijs. Tijdens deze avond heeft zij het gedachtengoed van Haim Omer aan de hand van veel praktische voorbeelden uitgelegd.

PPT Qwestor-zonder filmpjes

 

 

 

Share This
X