Lezing door: Simone Mark, pedagoog en onderwijskundige. Deze lezing werd gegeven op 30 maart 2017 en was zeer de moeite waard!

De moraal van de afgelopen decennia, maar ook excessen zoals die uit 2010 met zwemleraar Benno L. en pedagogisch medewerker Robert M., hebben ertoe geleid dat het aanraken van kinderen en jongeren in een professionele context een ‘verkrampt’ thema is geworden. Overheden en instellingen hebben uit angst voor incidenten en excessen gekozen voor een instrumentele aanpak met als doel fysiek contact met kinderen te beperken of zelfs te verbieden. Deze protocollering ontkent echter het existentiële niveau van de pedagogische relatie.

 Aanraken is een levensbehoefte en omdat aanraken tot verbondenheid leidt met jezelf, de ander en de wereld om je heen, mag het pedagogisch handelen nooit verworden tot een instrumentele aanpak. De exis- tentiële relatie moet het uitgangspunt zijn voor het pedagogische contact, waardoor de professional goed aanraakt, op het juiste moment, óók in de beleving van het kind. Contact ontwikkel je samen! Deze lezing gaat over de noodzaak van fysiek contact en dat wat je zeker moet weten over het aanraken van kinderen: aanraken, wat is gewenst en wat is gepast?

  • De kwaliteit van pedagogisch contact.
  • Persoonlijke en biografische aspecten van fysiek contact
  • Aanraken: ritueel, instrumenteel, affectief, begrenzend, bestraffend en mishandelend

Simone Mark is pedagoog en onderwijskundige. Ze werkt als zelfstandig onderwijsspecialist onder meer voor het NIVOZ. Daarnaast heeft zij een licentie voor de training Meldcode Kindermishandeling van Movisie, Trainers huiselijk geweld en werkte voor de Raad van de Kinderbescherming, Hogeschool Utrecht en in het speciaal onderwijs.

QWESTOR_flyer A4 Verdiept

Pedagogisch-contact-artikel-forum-nivoz 20-24_ho10 tijdschrift voor kinderopvang 2015 6-10 Liefdevol aanraken kinderopvang

 

 

 

 

 

Share This
X