Wij zijn QWESTOR (samenvoeging van QUESTION en NESTOR), hét anker in Zeeland als het gaat om een passend aanbod door training, ondersteuning en hulpmiddelen. Dit komt tot uitdrukking in onze missie: “Wij dragen direct en indirect bij aan het leren en ontwikkelen met perspectief voor alle kinderen, jongeren en volwassenen in Zeeland”.

“Vanzelfsprekend erbij horen”.

Voor de professionals van Qwestor is het vanzelfsprekend dat wij alles in het werk zetten om te zorgen dat iedereen erbij hoort. Qwestor speelt een belangrijke rol in de realisatie van passend onderwijs, participatie en integratie.

Wij zijn overtuigd van de kracht van Qwestor als expertisecentrum.

Door onze jarenlange ervaring en opgebouwde specialisme in alle vormen van onderwijs, zijn wij in staat hulpvragen op het gebied van gedrag, cognitie en sociaal emotioneel te onderkennen en te vertalen naar de werkvloer en hier passende adviezen en ondersteuning te bieden.

Scholing en training zijn onlosmakelijk verbonden met Qwestor. Wij houden onze eigen expertise voortdurend op peil. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van expertisegroepen, intervisie en ons uitgebreid intern en extern professionaliseringsaanbod.

Onderdeel zijn Stichting Respont geeft ons de mogelijkheid om te putten uit de expertise van onze scholen voor speciaal onderwijs en door deze intensieve samenwerking verbreden wij ons netwerk en onze expertise.

Door het specialisme van ons werk hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd. Het samenwerken met diverse partners maakt ons een betrouwbare en kundige partner voor de diverse professionals in het werkveld.

De dienstverlening van Qwestor (ondersteuning en scholing) is steeds meer afgestemd op de vraag vanuit het werkveld en voldoet aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Wij streven naar partnership: “niet alleen voor, maar ook van het werkveld!”

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Qwestor is van betekenis voor kinderen, jongeren en volwassenen met specifieke en complexe ondersteuningsvragen. Borgen, ontwikkelen, maar ook delen en het verspreiden van onze kennis en kunde zijn belangrijke speerpunten voor ons.

Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen binnen het werkveld. Zo kunnen wij flexibel en efficiënt inspelen op alle vragen, zodat wij de kwaliteit en service kunnen blijven leveren.

Participatie - integratie

Kernachtig bondige tekst over dit onderwerp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Qwestor en participatie - integratie

We zien een beweging in de samenleving gericht op participatie, integratie en inclusie. Dit sterkt onze overtuiging: “vanzelfsprekend erbij horen”.

Vanuit overheidswege wordt deze ontwikkeling gestimuleerd door de participatiewet. De participatiewet maakt gemeenten verantwoordelijk voor mensen met arbeidsbeperking die ondersteuning nodig hebben. Als Qwestor zijn wij zeer goed in staat, door onze kennis en kunde, ook de belangen te behartigen van medewerkers die een extra vorm van begeleiding nodig hebben.

Share This
X